Hesaplamalar

[bmi_calculator lbl_title=”Vücut Kitle Endeksi Hesaplama” lbl_sex=”Cinsiyet Seçiniz” lbl_weight=”Kilonuzu girin (kg)” lbl_height=”Boyunuzu Girin (cm)” btn_value=”BMI hesapla”]

[bmr_calculator lbl_title=”Bazal Metabolizma Hızı” lbl_sex=”Cinsiyet Seçiniz” lbl_height=”Boyunuzu girin (cm)” lbl_weight=”Kilonuzu Girin (kg)” lbl_age=”Yaşınızı Girin” btn_value=”BMR hesapla”]

[cb_calculator lbl_title=”Yapılan Aktiviteye Göre Harcanan Kalori Hesabı” lbl_activity=”Aktvite Seç” lbl_timer=”zaman dk” lbl_weight=”kilo girin” btn_value=”Hesapla”]

[cd_calculator lbl_title=”Günlük Kalori İhtiyacı Hesabı” lbl_sex=”Cinsiyet Seçiniz” lbl_height=”Boyunuzu girin (cm)” lbl_weight=”Kilonuzu Girin (kg)” lbl_age=”Yaşınızı Girin” lbl_activity=”Aktivite Seçin” btn_value=”hesapla”]

[fruit_calori_calculator lbl_title=”Meyvelerin Kalorisini Hesaplama Aracı” lbl_fruit=”Meyve Seç” lbl_quantity=”Miktar Girin(Sayısal Veri)” btn_value=”Hesapla”]

[wc_risk_calculator lbl_title=”Bel Çevresine Göre Risk Hesaplama” lbl_sex=”Cinsiyet Seçiniz” lbl_waist_circumference=”Bel Çevresi Girin (cm)” btn_value=”WCR Hesapla”]

[wtoh_ratio_calculator lbl_title=”Bel/Kalça Oranı Hesaplama” lbl_sex=”Cinsiyet Seçiniz” lbl_age=”Yaşınızı Girin” lbl_waist_circumference=”Bel Çevresi Girin (cm)” lbl_hip_circumference=”Kalça Çevresi Girin(cm)” btn_value=”WTOH Hesapla”]

[pulse_range_att_calculator lbl_title=”Hedefe Göre Nabız Aralığı Hesaplama ( Karvonen Formulü )” lbl_area=”Egzersiz Bölgesi Seçin” lbl_pulse_range_att_resting_pulse=”Dinlenik Nabzınızı Girin” lbl_age=”Yaşınızı Girin” btn_value=”Hesapla”]